Paradite diell, në darkë nisin shirat. Sot do të jetë ditë më e ngrohtë