Gratë dhunohen, burrat predominojnë në krime

Gratë dhunohen, burrat predominojnë në krime
Sipas statistikave të INSTAT, krahasimorja e viteve 2015-2017 tregon se shpërndarja gjinore e personave të dyshuar është e dominuar nga meshkujt, siç shihet edhe nga figura 26. Në 2017, 90,5 % e të dyshuarve të veprave penale kundër personit janë meshkuj dhe 9,5 % janë femra. Kjo shpërndarja gjinore e të dyshuarve është e ngjashme përgjatë kësaj periudhe. Gjatë periudhës 2015-2107, përqindja e femrave të dyshuara për vepra penale kundër personit, varion nga 8,3 % në 9,9 %.

Shpërndajeni me miqtë tuaj: