Korrupsioni/ Shkarkime në ALUIZNI Durrës, Largime nga puna në ZRPP Devoll dhe ndjekje penale për drejtues e policë burgjesh

Korrupsioni/ Shkarkime në ALUIZNI Durrës, Largime nga puna në ZRPP Devoll dhe ndjekje penale për drejtues e policë burgjesh
Ministria e Drejtësisë njofton se bazuar në denoncimet e qytetarëve në platformën e bashkëqeverisjes, Task Forca Antikorrupsion ka realizuar inspektime dhe kontrolle në disa institucione si: ALUIZNI, Durrës; ALUIZNI, Kavajë; Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Dega Tiranë.

Grupet e kontrollit në raportet përfundimtare kanë rekomanduar 26 masa disiplinore, prej të cilave 5 largime nga puna. Personat e shkarkuar nga pozicioni janë: 3 përgjegjës sektori dhe 2 specialistë pranë Drejtorisë Rajonale të ALUIZNI-t, Durrës

Nga kontrollet e bëra dhe gjetjet e tyre ka rezultuar se në disa raste shkeljet e kryera nga punonjësit e administratës kanë elemente të veprave penale. Në këto kushte, nga ana e Task Forcës Antikorrupsion, janë kryer kallëzime penale në Prokurori për 6 punonjës. Përkatësisht për:

Ish-Drejtorin e Drejtorisë Rajonale të ALUIZNI-t, Durrës, 3 përgjegjës sektori dhe 2 specialistë të këtij institucioni, të cilët dyshohen të kenë kryer në bashkëpunim veprën penale të shpërdorimit të detyrës, duke legalizuar objekte në mos respektim të procedurave për rastet e legalizimeve.

Konkretisht rezulton se këta punonjës kanë legalizuar objekte të cilat nuk kanë ekzistuar ose janë legalizuar në sipërfaqe më të mëdha nga gjendja e faktit.

Duke pasur parasysh gjetjet e sipërpërmendura, është proceduar pa asnjë vonesë për rivendosjen e së drejtës së cenuar nëpërmjet anulimit të pasojave të këtyre veprimeve. Bazuar në rekomandimin e Task Forcës Antikorrupsion, është shfuqizuar leja e legalizimit nga autoriteti që ka lëshuar aktin, e dhënë në kundërshtim me ligjin, si dhe është lëshuar urdhër kufizimi për pasurinë me qëllim mbrojtjen e pronës.

Bashkëpunimi institucional mes Task Forcës Antikorrupsion, Prokurorisë, Policisë së Shtetit dhe institucioneve të tjera ka vijuar të jetë në nivele shumë të mira, dëshmi kjo e vullnetit të plotë të strukturave shtetërore për të luftuar këtë fenomen që minon themelet e shtetit ligjor, dobëson demokracinë dhe dëmton zhvillimin ekonomik të vendit.

Nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në Sistemin e Burgjeve pranë Ministrit të Drejtësisë, janë dërguar për ndjekje penale Drejtori, një përgjegjëse sektori dhe një punonjës i IEVP-së, Krujë si dhe dy punonjës policie të Burgut të Vaqarrit për shpërdorim detyre.

Ndërkohë që është larguar nga detyra, Specialistja në Sektorin e Regjistrimit dhe Hartografisë në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Devoll, e cila është denoncuar nga një qytetar në media, për arsye se i kishte marrë para në mënyrë të paligjshme për një shërbim publik.

/l.k./

Foto Google

Shpërndajeni me miqtë tuaj: