Si të keni një fundshpinë seksi

Si të keni një fundshpinë seksi
Të gjithë femrat dëshirojnë të kenë fundshpinë të rrumbullakët. Për këtë ju vijnë në ndihmë disa ushtrime të lehta e të thjeshta që mund t’i bëni në shtëpi, të cilat ju forcojnë muskujt.

Ushtrimi 1

Shtrihuni në shpinë, zgjatini duart barazi me trupin, ndërsa këmbët thyejini në gjunjë dhe hapini me gjerësinë e supeve.

Duke u rënduar në thembra, ngrini fundshpinën në maksimum, mbajeni disa sekonda dhe lëshojeni prapë.

Gjatë ushtrimeve, mos e lëvizni shpinën, por vetëm pjesën e fundshpinës.

Këtë ushtrim përsëriteni në 3 seri me nga 10, 15, 20 herë, duke e rritur ngadalë, në fillim më pak e pastaj më shumë.

Ushtrimi 2

Shtrijuni në shpinë, zgjatini duart barazi me trupin, ndërsa këmbët bashkojini dhe shtyni me thembra, duke ngritur trupin.

Duke u rënduar në thembra, ngrini fundshpinën në maksimum, mbajeni disa sekonda dhe lëshojeni prapë.

Gjatë ushtrimeve mos e lëvizni shpinën, vetëm pjesën e fundshpinës.

Këtë ushtrim përsëriteni në 3 seri me nga 10, 15, 20 herë, duke e rritur ngadalë, në fillim më pak e pastaj më shumë.

Ushtrimi 3

Përkuluni dhe qëndroni me pëllëmbët e duarve dhe me gjunjët në tokë.

Në mënyrë energjike ngrini këmbën duke e shtrirë sa më shumë që të mundeni prapa. Mbajeni disa sekonda dhe kthejeni përsëri në pozicionin e mëparshëm.

Gjatë ushtrimeve mos e lëvizni shpinën, tendosni vetëm muskujt e fundshpinës.

Këtë ushtrim përsëriteni në 3 seri me nga 10, 15, 20 herë duke e rritur ngadalë, në fillim më pak e pastaj më shumë.

Ushtrimi 4

Përkuluni dhe qëndroni me pëllëmbët e duarve dhe me gjunjët në tokë.

Njërën këmbë tërhiqeni anash. Në mënyrë energjike mundohuni të mbërrini pikën më të lartë, pastaj përsëri kthehuni në pozicionin fillestar.

Gjatë ushtrimeve mos e lëvizni shpinën, tendosni vetëm muskujt e fundshpinës.

Këtë ushtrim përsëriteni në 3 seri me nga 10, 15, 20 herë, duke e rritur ngadalë, në fillim më pak e pastaj më shumë.

Ushtrimi 5

Rrini drejt duke u ngritur në gishtat e këmbës. Nëse nuk e keni ekulibrin e mirë, atëherë mbahuni në ndonjë karrige.

Në mënyrë energjike ngrini këmbën duke e shtrirë sa më shumë që të mundeni prapa. Mbajeni disa sekonda dhe kthejeni përsëri në pozicionin e mëparshëm.

Gjatë ushtrimeve mos e lëvizni shpinën, tendosni vetëm muskujt e fundshpinës.

Këtë ushtrim përsëriteni në 3 seri me nga 10, 15, 20 herë, duke e rritur ritmin ngadalë.

Shpërndajeni me miqtë tuaj: